Matintoleransetest

Matintoleransetest


Hvorfor teste matintoleranse?

Matintoleranse er et økende problem i den vestlige verden, på grunn av vårt levesett og den kosten vi spiser. Konserveringsstoffer og andre kunstige tilsetninger i maten vår lager ubalanse i bakteriefloraen i tarmen. Dette forårsaker at immunforsvaret lokalt og systemisk begynner å reagere unormalt mot matvarer vi egentlig skal tåle, eller har spist og tålt til nå.

Å være allergisk eller få andre reaksjoner på matvarer er ikke lenger noe som hører til sjeldenheter. Flere og flere reagerer på maten de spiser. Reaksjonene kan komme like etter at man har spist, eller opptil 4 dager etterpå. Mat allergier og matintoleranser gir bekymring for de fleste mennesker. Det er vanskelig å selv finne utav hvilke matvarer som gir oss plager. Symptomene kan være varierende og så multidimensjonale at de nesten invaderer og beslaglegger sinnet og hverdan vår. Hvert individ er unikt og kan ha forskjellige symptomer på samme matintoleranse, sammenlignet med andre. 

Man kan få symptomer fra fordøeyelsesystemet, nervesystemet, muskler og ledd, urinveier, luftveier, kjerte-kar system, hud, hår og negler i tillegg til tretthet, svimmelhet, hodepine/migrene, søvnproblemer osv osv. 


Ved matallergi vil immunsystemet oppleve maten som farlig. Du får en allergisk reaksjon, ofte like etter at maten er spist, utløst av IgE, noen ganger kan en slik reaksjon være livstruende. (Test for IgE reaksjon må du ta hos legen din.)


Ved matintoleranse klarer ikke fordøyelsessystemet ditt å bryte maten tilfredsstillende ned. Matintoleranse er ofte vanskelig å identifisere og oppdage fordi kan ta inntil 4 dager før reaksjonen kommer. Dersom man ikke oppdager hvilke matvarer man er intolerant mot, kan dette på sikt utvikle seg til allergi mot disse matvarene.


De aller fleste med matintoleranser har lekk tarm. At tarmen er lekk, betyr at cellene i tarmveggen ikke fungerere som den barrieren den skal være. Dermed slippes sopp, bakterier, parasitter og ufordøyde proteiner gjennom tarmveggen og ut i vevet, Kroppen oppfatter disse stoffene som fremmedlegemer og angriper ved å produsere antistoffer – en immunreaksjon. Disse antistoffene kan være IgG, IgA eller IgE. Test av IgE gjør du hos legen din.
I en intoleransetest  testes IgG og eller IgA. Det beste er å teste begge deler i samme test.

Å måle igG4 er ganske nytt og har vist seg å være nødvendig for mange. IgG4 settes i sammenheng med en rekke sykdommer i alle organer. 
Hvordan foregår testen?

Når man tar en matintoleransetest via EU-Biotek vil man få testet reaksjon på ett antall mest vanlige eller veganske matvarer.

Testen foregår på klinikken og tas ved ett stikk i fingen, blod overføres til testkit og sendes til laboratoriet i USA. Når analysen fra laboratoriet foreligger, ser man hvilke matvarer man må unngå. Svaret gjennomgås sammen med terapeut som samtidig kommer med råd til alternative matvarer. Samtidig vil man også gjennomgå evt mulige kryssreaksjoner mot andre matvarer. Det settes opp en eliminasjonsdiett. Dvs at du får oversikt over hvilke matvarer du skal utelate i en gitt periode.

Dersom man er konsekvent til å holde seg unna maten som gir reaksjon, kan kroppen etter 3-12 måneder «glemme» intoleransen mot matvaren, og man kan gjeninnføre matvaren i kostholdet igjen. Dette gjøres i samråd med terapeuten og du vil få råd om hvilke matvarer som skal introduseres først og hvordan du gjør dette.


Du kan finne mer informasjon på :https://eubiotek.no/