Smittervern

ifm Corona og Covid-19 smitte følger klinikken råd gitt fra Folkehelseinstituttet ved 1-1 behandling.


  • Alle berøringsflater rengjøres/sprites mellom hver klient.
  • Alle må vaske sine hender før/etter behandling
  • I samtale holdes 1 m avstand
  • ved behandling brukes munnbind
  • Ingen må komme til behandling ved tegn til virusinfeksjon ol.
  • Ingen må komme på behandling etter utenlandsreise og gjennomført karantenetid.
  • Ingen må komme på behandling dersom noen i husstanden er ikarantene eller isolasjon
  • Ingen må komme på behandling om du selv er i karantene