Kraniosakralterapi

TOPAZKLINIKKEN

MUSKEL-KRANIOSAKRAL TERAPEUT

KOSTHOLDVEILEDER

Muskelterapi  Kraniosakralterapi  Atlas-korrigering  Lymfedrenasje  Lock-foot Matintoleranse

Kraniosakralterapi:

Kraniosakralterapi er en varsom behandlingsform for å få rettet opp skjevheter, vridninger og blokkeringer som belaster sentralnervesystemet - dvs hjernen, ryggmargen og ryggmargsnervene.

Kraniosakralsystemet består av knoklene i kraniet, ryggsøylen og korsbeinet, i tillegg til membranene og sentralnervesystemet som omfatter hjernen, ryggmargen, ryggmargsnevene og hjernevæsken.

Det kraniosakrale system kan påvirke, og bli påvirket av andre systemer som nerver, hormon, organer og muskel- og skjelettsystemet.

Skjevheter og spenninger i kraniosakralsystemet kan trekke i knokler og virvler og stenge av for nerveimpulser og påvirke naturlig sirkulasjon av blod og cerebrospinalvæske.

Behandling skjer ved at klienten berøres forsiktig for å løsne spenninger og blokkeringer og ikke minst for å stimulere kroppens egne selvhelbredende evne.

Kraniosakratterapi skiller seg fra andre behandlingsformer ved at det benyttes ekstremt lette berøringer. Selv om behandlingen er lett, avslappende og smertefri - er effekten dyp og kraftfull. Kroppen hjelpes tilbake til bedre balanse.


Korreksjoner i Kraniosakralsystemet er nødvendig for å bedre å komme i havn med behandlingene.


Behandling av kraniosakralsystemet hjelper ofte mennesker som ikke har funnet hjelp via andre behandlingsformer.


STRESS:

Stress er fra naturens side en hensiktsmessig overlevelesemekanisme hvor kroppen mobiliseres til å yte ekstra. Korte stressutbrudd etterfulgt av avslapning og glede oppleves uproblematisk. Men blir stresset langvarig, mister det autonome nervesystemet sin fleksibilitet og vi er stresset hele tiden – uansett om vi har bruk for det eller ikke.

Oftere enn man tror ligger årsaken til kronisk stress i kroppens struktur. Dette kan skyldes nerver i klem pga virvler og knokler som er ute av optimal stilling og overspente membraner. Disse ubalansene kan stamme fra fødsel, slag mot hodet/kropp, fall, ulykker ol.

En muskel -og kraniosakralterapeut jobber med å rette opp i disse ubalansene.

Korrigering av Atlas


Atlas er vår øverste halsvirvel.

Atlas er trolig det mest delikate punkt i hele systemet vårt. En feilstilt Atlas kan påvirke den interaktive kommunikasjonen mellom hjernen og resten av kroppen. Den minste forskyvning av Atlas kan ha negative effekter på hele muskel-skjelettsystemet, det parasympatiske nervesystemet og hele kroppen generelt.

En feilstilt Atlas gjør at hodet (kraniet) ikke er i rett posisjon til ryggraden og dermed en ubalanse fra hode til tå, noe som medfører dysfunksjoner i muskel-skjelettsystemet.


Atlas sjekkes alltid på hver behandlingstime. Enkelte ganger brukes en hel behandlingstime for å korrigere Atlas.


På bildet er kranieknoklene farget for å vise at hodeskallen vår ikke er bare en stor knokkel, men at den består av flere knokler som står tett tett inntil hverandre med en sutur mellom. Hodeskallen består av 22 knokler som er i konstant bevegelse.

Bildet viser også nakkevirvlene, der spesielt den øverste halsvirvel, Atlas har meget stor betydning for vår positur.

Det andre bildet er tatt på utstillingen "Bodyworks" i Trondheim og er ett menneskekranie delt opp for å vise knoklene.

Dersom du ønsker å vite mer om feks. Kraniosakralterapi, kan du finne mange informative vidoer og beskrivelser på Internet.


Copyright @ All Rights Reserved