Kjevebehandling

KjevebehandlingUbalanser i kjeveleddet (TMJ) kan gi klikkende kjeve, uregelmessig åpning av munnen eller smerter i kjeven.

Ca 50% av de sensoriske og motoriske hjerneceller relaterer til TMJ.

Derfor er det viktig at kjeveleddet fungerer godt, dvs å være istand til å tygge maten ordentlig, sove godt, spyttkjerlene våre fungerer som de skal og at vi får sagt det vi vil si.

Vår Psyke henger også sammen med kjeveleddet. Vi spenner musklene når vi er bekymret, sta, lei oss, ikke får sagt det vi vil osv.

Mange skjærer også tenner om nettene og våkner slitne i kjeven.

Å kunne tygge maten ordentlig har også betydning for fordøyelsen vår.


Normalt brukes 3 behandlingstimer for å få bedre funksjon av kjeve.