Matintoleranse

TOPAZKLINIKKEN

MUSKEL-KRANIOSAKRAL TERAPEUT

KOSTHOLDVEILEDER

Muskelterapi  Kraniosakralterapi  Atlas-korrigering  Lymfedrenasje  Lock-foot Matintoleranse

Matintoleranser

Å være allergisk eller få andre reaksjoner på matvarer er ikke lenger noe som hører til sjeldenheter. Flere og flere reagerer på maten de spiser. Reaksjonene kan komme like etter at man har spist, eller inntil 4 dager etterpå.

Ved matallergi vil immunsystemet oppleve maten som farlig. Du får en allergisk reaksjon, ofte like etter at maten er spist, utløst av IgE, noen ganger kan en slik reaksjon være livstruende. Test for IgE reaksjon må du ta hos legen din.

Ved matintoleranse klarer ikke fordøyelsessystemet ditt å bryte maten tilfredsstillende ned. Matintoleranse er ofte vanskelig å identifisere og oppdage fordi kan ta inntil 4 dager før reaksjonen kommer. Dersom man ikke oppdager hvilke matvarer man er intolerant mot, kan dette på sikt utvikle seg til allergi mot disse matvarene.

De aller fleste med matintoleranser har lekk tarm. At tarmen er lekk, betyr at cellene i tarmveggen som står tett i tett, ikke lenger står så tett. Dermed slippes sopp, bakterier, parasitter og ufordøyde proteiner gjennom tarmveggen og ut i vevet, Kroppen oppfatter disse stoffene som fremmedlegemer og angriper ved å produsere antistoffer – en immunreaksjon. Disse antistoffene kan være IgG, IgA eller IgE. Man kan velge å teste kun IgG eller IgA eller begge deler i samme test.

Når man tar en matintoleransetest via EU-Biotek vil man få testet reaksjon på 96 forskjellige matvarer. Testen tas ved ett stikk i fingen, blod overføres til testkit og sendes til laboratoriet i USA. Når analysen fra laboratoriet foreligger, ser man hvilke matvarer man må unngå. Svaret gjennomgås sammen med terapeut som samtidig kommer med råd til alternative matvarer. Samtidig vil man også gjennomgå evt mulige kryssreaksjoner mot andre matvarer.

Dersom man er konsekvent til å holde seg unna maten som gir reaksjon, kan kroppen etter 3-12 måneder «glemme» intoleransen mot matvaren, og man kan gjeninnføre matvaren i kostholdet igjen. Dette gjøres i samråd med terapeuten og du vil få råd om hvilke matvarer som skal introduseres først og hvordan du gjør dette.


Ved allergi kan selv små mengder av det du reagerer på gi kraftige reaksjoner og også anafylaktisk sjokk. Prøvene tas hos lege eller på sykehus.


Matintoleranse kan gi lignende symptomer som allergi, men ofte i mildere form. Noen ganger reagerer man raskt på matvaren og kan dermed lettere identifisere hvilken matvare som gir reaksjoner. Men enkelte matvarer kan gi mer diffuse symptomer som man ikke så lett setter i forbindelse med matinntak.

Følgende plager kan være relatert til matintoleranse:

  • Fordøyelsessystemet

magekramper og magesmerter

dårlig ånde

oppstøt etter måltid, gulping

luftavgang

ganekløe

oppkast

  • Muskler og ledd

leddinflammasjon

Ledd- og muskelsmerter

Muskelsvakhet

  • Respirasjonssystemet

Astma

Kronisk hoste

Sår hals

Rennede nese

Kroniske bihuleplager

  • Nervesystemet

Engstelse

forvirring

Depresjon

Hyperaktivitet

Konsentrasjonsproblemer

Aggresivitet

Irritabilitet

Rastløshet

  • Hud, hår og negler

Akne

Skjøre negler/hå

Flass og eksem

Tørr hud

Blek hud

Mørke ringer under øynene

Utslett

  • Diverse

Unormale matbehov

Kronisk tretthet

Svimmelhet

Hodepine/migrene

Søvnproblemer

Kvalme

Væskeopphopning

Mareritt

Raske vekttap

Overvekt

Skjøre tenner

Høyt blodtrykk

Økt puls


Som det helt klart fremgår, kan nesten alle symptomer relateres til matintoleranse. Disse lisetene er til og med kortet ned, og inkluderer ikke alle mulige symptomer. Dersom dine symptomer ikke vises på denne listen,  indikerer dette ikke på noen måte at dine plager ikke kan skyldes en matintoleranse.

les mer på EU Biotek sine sider:

Copyright @ All Rights Reserved